Kontakt

Kontakt

Nasze biuro

ul. Profesora Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków

Telefon

+48 692 078 775

v

E-mail

info@revolmatic.com

Revolmatic sp z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Umowa Nr 3/2019